Over

Daan van Houten is tekenaar te Amsterdam. Voor illustratieopdrachten, aankoop van werken en andere vragen kunt u contact opnemen via vanhoutendc@gmail.com.

Nieuwe tekeningen en grapjes tussendoor zijn regelmatig te zien op Instagram via @dcvanhouten.

Tentoonstellingen
Groepstentoonstelling Haphazard, curator Gabriël Kousbroek
Het Seinwezen, Haarlem, februari t/m maart 2023

Duotentoonstelling Daan van Houten en Martyn F. Overweel
Sociëteit Arti et Amicitiae, Amsterdam, najaar 2023

pastsuccess